Felsőoktatási VIR (BI@EDU)

Üzleti intelligencia a felsőoktatásban

„Mennyire fontos egy felsőoktatási intézmény számára, hogy szolgáltatásainak színvonaláról, működéséről, képzéseinek eredményességéről visszajelzéseket kapjon?"

Sokéves felsőoktatásban végzett fejlesztési tapasztalattal és az egyik kulcsfontosságú rendszer, a Neptun tanulmányi rendszer fejlesztőiként úgy gondoljuk, ma már nélkülözhetetlen, hogy intézménye tisztán lássa erényeit és a fejlődés lehetséges területeit.

Legyen szó akár a stratégiai döntések meghozataláról, akár a mindennapi folyamatok optimalizálásáról, a megfelelő információnak, a megfelelő helyen és formában kell rendelkezésre állnia. Az intézményi adminisztrációs rendszerekben (tanulmányi, gazdálkodási, HR menedzsment, stb.) naponta adatok tömege keletkezik és változik, melyek tükrözik az intézmény életét, működését. Ezeknek az adatoknak a kinyerése, integrálása és a döntéseket megalapozó értékes információkká alakítása az intézményi vezetői információs rendszer, illetve döntéstámogató rendszer feladata.

 

vir

Célunk, hogy intézménye számára olyan üzleti intelligencia megoldást kínáljunk, amely segíti a hatékony működést, a versenyképes oktatást, a szolgáltatások fejlesztését és a kiegyensúlyozott gazdálkodást.

Miért érdemes VIR rendszert bevezetni?

BI2A hatékony és sikeres felsőoktatási intézmény nem csak minden intézményvezető vágya, de a kiélezett versenyben ma már létkérdés is. A siker kulcsa, hogy az intézmény megfeleljen a felsőoktatási piac elvárásainak, amelyhez agilis, a környezet folyamatos változásaira gyorsan reagálni képes intézmény-menedzsment elengedhetetlen.

Döntéseinket a rendelkezésünkre álló információk alapozzák meg. Ismerni kell az intézmény életét, folyamatait, gazdálkodási állapotát és az oktatási, munkaerő-piaci környezet oldaláról megfogalmazódó elvárásokat.

Ezek az információk azonban szétszórva, nehezen hozzáférhető módon állnak rendelkezésre.

BI3

Mennyi információt lenne érdemes számításba venni például annak eldöntéséhez, hogy mely képzéseket, milyen létszámmal indítsunk jövőre?

 • Középiskolákban végző tanulók létszámának alakulása
 • Adott szak fenntartásának gazdaságossága, hallgató képzésének költségei
 • Végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei, munkaerő-piac visszajelzései
 • Intézményi kapacitás-kihasználtság állapota
 • Marketingkampányokra rendelkezésre álló keret és hatékonyságának adatai

A VIR rendszer bevezetésével ezek az információk a megfelelő pillanatban rendelkezésre állhatnak olyan formában, hogy azok egyszerűen felhasználhatóak legyenek a helyes döntések meghozásához.

 

Hogyan segít a VIR rendszer?


A megfelelő információkat megfelelő időpontban, megfelelő formátumban tudja biztosítani.

A VIR felhasználható

 • hosszú távú stratégiai tervezéshez, a stratégia megvalósulásának monitorozásához,
 • középtávú és operatív döntések támogatásához,
 • minőségbiztosításhoz,
 • kötelező adatszolgáltatások előállításához.

A VIR rendszer az intézmény forrásrendszereiből (tanulmányi, gazdálkodási, hr, egyéb rendszerek), külső adatforrásokból (felvi.hu adatok, külső adatbázisok) folyamatosan gyűjti az adatokat és integrálja azokat. Ebből az adatvagyonból egyszerűen és gyorsan kaphat választ információigényeire.

 

A VIR előnyei:

 • nem kell a különböző forrásrendszerekből „összevadászni” a szükséges adatokat, a VIR integrálja egységes formába azokat
 • nincs szükség a forrásrendszert ismerő munkatársak közreműködésére, így egy kimutatás előállításához szükséges munkaerő-ráfordítás csökken
 • nem kell várni, míg elkészül egy kimutatás, mert azonnal rendelkezésre állnak az adatok, amikor szüksége van rájuk
 • nincsenek különböző változatok a kimutatásokból, mindenki ugyanazt látja és érti egy adott érték alatt
 • nincs e-mailben átküldött érzékeny információ, kontrollálhatjuk, hogy ki, milyen információkhoz fér hozzá
 • egyszerű és ismerős eszközök használatával (pl. Excel) férünk hozzá az információkhoz
 • olyan formában láthatjuk az adatokat, amely a leghatékonyabb felhasználást teszi lehetővé (döntéstámogatáshoz diagramok, analitikához táblázatok)

 

BI4

Mivel jár a VIR bevezetése?


A VIR rendszer bevezetése nem hasonlítható egy új alkalmazás bevezetéséhez: sokkal inkább jelent fejlesztést a szervezet számára, mint az informatika számára. Ennek megfelelően folyamatos közreműködés szükséges az intézmény részéről, hogy a projekt sikeressé váljon.

A bevezetés fő mérföldkövei:

 • Előkészítés: célkitűzések, célterületek meghatározása, projektszervezet felállítása
 • Igényfelmérés, tervezés: riportigények felmérése, interjúk lefolytatása, forrásrendszerek felmérése, rendszerterv elkészítése
 • Fejlesztés: adattárház kialakítása, forrásrendszer kapcsolatok kiépítése, modellek elkészítése, riportok elkészítése
 • Bevezetés, tesztelés: ősfeltöltés, felhasználói és üzemeltetői oktatások, tréningek, adattartalom tesztelése, stabilizáció

A projekt sikerességét az határozza meg, mennyire épül be a támogatott folyamatokba a VIR használata, ezért a projekt teljes időtartama alatt és a bevezetést követően is kiemelt szerepe van a szervezeten belüli kommunikációnak.

 

Helyes választás, jó döntés


Amiért az SDA Informatika Zrt. által kínált megoldást érdemes választania:

 • az intézmény egyedi igényeihez igazodó megoldás
 • komplex rendszer-megvalósítás a forrásrendszerektől a felhasználóig
 • az egyik legfontosabb forrásrendszer, a tanulmányi rendszer szállítójától
 • együttműködés a legelterjedtebb gazdálkodási és HR rendszerek szállítóival
 • a központi módszertani útmutatónak teljes egészében megfelel
 • sokéves felsőoktatási területen szerzett fejlesztési tapasztalat, több megvalósult felsőoktatási VIR projekt
 • minőségi kivitelezés költséghatékony eszközökkel